تقویم وسررسید

گروه های زیر مجموعه


تقویم رومیزی سناتور

تقویم رومیزی سناتور

در2مدل پایه سلفون وگالینگور موجود میباشد

44000 تومان

تقویم رومیزی کارا

تقویم رومیزی کارا

دارای جاخودکاری
جای ساعت
جای موبایل

31000 تومان

تقویم رومیزی گل {پایه قرمز-سفید}

تقویم رومیزی گل {پایه قرمز-سفید}

تقویم رومیزی گل {پایه قرمز-سفید}

14000 تومان

تقویم رومیزی{اتومبیل کلاسیک}

تقویم رومیزی{اتومبیل کلاسیک}

قطع مستطیل باصفحات تمام رنگی
مقوای گلاسه صحافی فنردوبل

14000 تومان

تقویم رومیزی{طرح طبیعت}

تقویم رومیزی{طرح طبیعت}

تقویم رومیزی طرح طبیعت
سایز18در17
در3رنگ قرمز-سرمه ای-مشکی

18000 تومان

تقویم رومیزی{طبیعت ملل}

تقویم رومیزی{طبیعت ملل}

قطع مستطیل باصفحات تمام رنگی
مقوای گلاسه صحافی فنردوبل

14000 تومان

تقویم رومیزی{منظره وگل}

تقویم رومیزی{منظره وگل}

قطع مستطیل باصفحات تمام رنگی
مقوای گلاسه صحافی فنردوبل

14000 تومان

تقویم رومیزی{هنری}

تقویم رومیزی{هنری}

قطع مستطیل باصفحات تمام رنگی
مقوای گلاسه صحافی فنردوبل

14000 تومان

وزیری2رنگ چرم

وزیری2رنگ چرم

وزیری2رنگ چرم

38400 تومان

وزیری2رنگ سلفون

وزیری2رنگ سلفون

وزیری2رنگ سلفون

35000 تومان

سررسیدحافظ وزیری جمعه جداجلدسلفون

سررسیدحافظ وزیری جمعه جداجلدسلفون

2رنگ یک روزه
باتنوع 8طرح جلدسلفون مات بایووی موضعی براق
همراه باغزل وفال روزانه
تعداددرکارتن36عدد

46000 تومان

سررسیدحافظ وزیری جمعه جداجلدترموفرانسوی

سررسیدحافظ وزیری جمعه جداجلدترموفرانسوی

2رنگ یک روزه
باتنوع 6طرح جلدچرم وترمو
همراه باغزل وفال روزانه
تعداد درکارتن34عدد

56000 تومان

سررسیدوزیری جلدچرم

سررسیدوزیری جلدچرم

تکرنگ یک روزه-پنجشنبه وجمعه باهم
باتنوع 6طرح جلدچرم
همراه باغزلیات روزانه حافظ واطلاعات مهندسی
تعداددرکارتن40عدد

35400 تومان

سررسیدوزیری متن2رنگ جلدسلفون بایووی موضعی اکلیلی

سررسیدوزیری متن2رنگ جلدسلفون بایووی موضعی اکلیلی

2رنگ یک روزه-پنجشنبه وجمعه باهم
باتنوع 8طرح جلدسلفون مات بایووی موضعی اکلیلی
همراه باغزلیات روزانه حافظ واطلاعات مهندسی
تعداددرکارتن44عدد

34000 تومان

سررسیدوزیری متن2رنگ جلدچرم232

سررسیدوزیری متن2رنگ جلدچرم232

2رنگ یک روزه-پنجشنبه وجمعه باهم
باتنوع 6طرح جلدچرم
همراه باغزلیات روزانه حافظ واطلاعات مهندسی
تعداددرکارتن40عدد

37000 تومان

سررسیدوزیری2روزه ته دوخت جلدسلفون233

سررسیدوزیری2روزه ته دوخت جلدسلفون233

متن2رنگ -2روزه
باتنوع 8طرح جلدسلفون مات
همراه باغزلیات روزانه حافظ واطلاعات مهندسی
تعداددرکارتن64عدد

26500 تومان

پالتویی اروپایی جلد اهویی نرم پلاک و کشدار240

پالتویی اروپایی جلد اهویی نرم پلاک و کشدار240

متن2رنگ یک روزه-پنجشنبه وجمعه باهم
باتنوع 6رنگ جلدنرم پلاک دارطرح غزال
تعداددرکارتن40عدد

43000 تومان

سررسیدرقعی جلدسلفون 243

سررسیدرقعی جلدسلفون 243

متن2رنگ -1روزه
پنجشنبه وجمعه باهم
باتنوع 8طرح جلدسلفون مات
همراه باغزلیات روزانه حافظ واطلاعات مهندسی
تعداددرکارتن36عدد

30000 تومان

وزیری روزشمارسلفون

وزیری روزشمارسلفون

وزیری روزشمارسلفون

37300 تومان

وزیری2رنگ حافظ سلفونی

وزیری2رنگ حافظ سلفونی

وزیری2رنگ حافظ سلفونی

35000 تومان

اروپایی  ارتین گالینگورپلاکدار

اروپایی ارتین گالینگورپلاکدار

اروپایی ارتین گالینگورپلاکدار

40600 تومان

اروپایی کرم ترمو3تیکه ارتین

اروپایی کرم ترمو3تیکه ارتین

اروپایی کرم ترمو3تیکه ارتین

45000 تومان

1/8روزشمارچرم پلاکدارارتین

1/8روزشمارچرم پلاکدارارتین

1/8روزشمارچرم پلاکدارارتین

31700 تومان

رقعی2رنگ چرم

رقعی2رنگ چرم

رقعی2رنگ چرم

36200 تومان

وزیری روزشمارفنری سلفون

وزیری روزشمارفنری سلفون

وزیری روزشمارفنری سلفون

41700 تومان

وزیری روزشمارفنری چرم

وزیری روزشمارفنری چرم

وزیری روزشمارفنری چرم

48400 تومان

وزیری روزشمارچرم3تیکه ارتین

وزیری روزشمارچرم3تیکه ارتین

وزیری روزشمارچرم3تیکه ارتین

52800 تومان

وزیری روزشمارچرم ارتین

وزیری روزشمارچرم ارتین

وزیری روزشمارچرم ارتین

52800 تومان

وزیری روزشمارگالینگورارتین

وزیری روزشمارگالینگورارتین

وزیری روزشمارگالینگورارتین

52800 تومان

1/16چرم ارتین

1/16چرم ارتین

1/16چرم ارتین

22800 تومان

1/16گالینگور ارتین

1/16گالینگور ارتین

1/16گالینگور ارتین

20000 تومان

تقویم پالتویی چرم ارتین

تقویم پالتویی چرم ارتین

تقویم پالتویی چرم ارتین

16200 تومان

وزیری2روزه دوختی سلفون

وزیری2روزه دوختی سلفون

وزیری2روزه دوختی سلفون

24500 تومان

1/8دورنگ سلفون

1/8دورنگ سلفون

1/8دورنگ سلفون

23400 تومان

1/8دورنگ چرم

1/8دورنگ چرم

1/8دورنگ چرم

25600 تومان