جاكارتی

گروه های زیر مجموعه


جاکارتی کیف پولی دکمه دار

جاکارتی کیف پولی دکمه دار

جاکارتی 3لت دکمه دارتولیدشده ازبهترین متریال موجود-دارای11جای کارت-جای پول -چرم روی کاربراساس سلیقه ی مشتری قابل تغییر میباشد

8500 تومان

جاکارتی889

جاکارتی889

جاکارتی چرم وفلز همراه باجعبه نفیس-قابلیت حکاکی لیزر

26000 تومان

جاکارتی892

جاکارتی892

جاکارتی تولید شده از جنس ترمو دکمه دار ، دارای 6 برگ داخلی

25400 تومان

جاکارتی چرم ترمو909

جاکارتی چرم ترمو909

10برگ وسط

14700 تومان

جاکارتی چرم طبیعی910

جاکارتی چرم طبیعی910

چرم طبیعی

62500 تومان

جاکارتی چرم وفلز911

جاکارتی چرم وفلز911

تولیدشده ازرویه چرم ترمو

25800 تومان

جاکارتی چرم وفلز904

جاکارتی چرم وفلز904

تولیدشده ازچرم ترمو وفلز

25800 تومان

جاکارتی چرم وفلز906

جاکارتی چرم وفلز906

تولیدشده ازچرم غزال وفلز

25800 تومان

جاکارتی اهنربایی چرم وفلز890

جاکارتی اهنربایی چرم وفلز890

جاکارتی فلزی آهنربایی روکش ترمو

25800 تومان

جاکارتی2طرفه چرم وفلز888

جاکارتی2طرفه چرم وفلز888

جاکارتی فلزی آهنربایی روکش ترمو دو درب

25800 تومان

جاکارتی پرسی

جاکارتی پرسی

جاکارتی پرسی در2مدل بدون برگ وبابرگ وسط تولیدمیشود

1800 تومان

جاکارتی چرم وفلز907

جاکارتی چرم وفلز907

تولیدشده ازچرم ترمو

25800 تومان

جاکارتی 3لتی چسبدار

جاکارتی 3لتی چسبدار

جاکارتی3لتی از3لایه تشکیل شده که بوسیله جسب2طرفه نگه داشته میشود-تولیدشده ازبهترین متریال موجوددارای 8جای کارت

6000 تومان

جاکارتی طرح چرم دکمه دار903

جاکارتی طرح چرم دکمه دار903

جاکارتی طرح چرم دکمه دار، دارای 10 برگ طلق مات کامپیوتری

19700 تومان

جاکارتی  چرم ترمو دوردوخت دکمه ای893

جاکارتی چرم ترمو دوردوخت دکمه ای893

جاکارتی ترمو دکمه دار ، دارای 6 برگ طلق

18900 تومان

جاکارتی طرح چرم 868

جاکارتی طرح چرم 868

جلد عابر بانک دوختی طرح چرم ، دارای دو محفظه در کناره ها، دارای 6 برگ طلق مات کامپیوتری

5400 تومان

جاکارتی طرح چرم884

جاکارتی طرح چرم884

جاکارتی2لت طرح چرم

2100 تومان

جاکارتی تک لت883

جاکارتی تک لت883

جلد عابر بانک طرح چرم تک لت

1750 تومان