جلدبیمه عمر/مسِِئولیت/اتش سوزی

گروه های زیر مجموعه


لوکس عمروبدنه

لوکس عمروبدنه

جلدانواع بیمه نامه: عمر-بدنه -اتش سوزی-مسئولیت-تولید شده ازچرم یونیک ودارای مقواوسط جلد مناسب برای انواع بیمه نامه درسایزA4وA5

10000 تومان

چرم ماموت

چرم ماموت

جلدانواع بیمه نامه: عمر-بدنه -اتش سوزی-مسئولیت-تولید شده ازچرم ماموت ودارای مقواوسط جلد مناسب برای انواع بیمه نامه درسایزA4وA5
دارای جیب اضافه

7500 تومان

2درب چرمی619

2درب چرمی619

2درب
دارای یک جای مخصوص کاغذA4

32000 تومان

جلدبیمه نامه دکمه دار عمر-بدنه-مسئولیت-اتش سوزی

جلدبیمه نامه دکمه دار عمر-بدنه-مسئولیت-اتش سوزی

جلدانواع بیمه نامه: عمر-بدنه -اتش سوزی-مسئولیت-تولید شده ازچرم یونیک ودارای مقواوسط جلد مناسب برای انواع بیمه نامه درسایزA4وA5

9500 تومان

طرح چوب600

طرح چوب600

مناسب جهت همایش ها و سمینارها،
طرح چوب دارای دو درب ربان دار دارای یک جای مخصوص کاغذ

32700 تومان

پوشه پارچه ایa4

پوشه پارچه ایa4

تولیدشده ازپارچه سوزنی90گرم درجه1

5000 تومان

پوشه پلاستیکیa4pp

پوشه پلاستیکیa4pp

تولیدشده ازجنس پلاستیکpp
دکمه دار

2850 تومان

پوشه دکمه دارa5

پوشه دکمه دارa5

سایزa5تولیدشده ازپلاستیکppدرجه1

2680 تومان

پاکت نامه ملخی

پاکت نامه ملخی

تولیدشده ازپلاستیکppدرجه1

2250تومان تومان