«  18 نکته جالب در مورد هدایای تبلیغاتی »

1399/8/22

 1-اولین هدیه تبلیغاتی  شناخته شده در دنیا دکمه های یاد بود جرج واشنگتن بوده که به سال 1789 برمی گردد.2- اولین نمایشگاه هدایای تبلیغاتی در سال 1914 برگزار شد و 32 شرکت کننده داشت.

3- آمار نشان داده است که از هر 10 نفر مصرف کننده 8 نفرآنها صاحب 1 تا 10 محصول هدیه تبلیغاتی هستند.

4- 53 درصد از مصرف کنندگان حداقل یک بار در هفته از یک محصول تبلیغاتی استفاده کرده اند.

5- 6 نفراز 10 نفری که هدیه تبلیغاتی به دستشان رسیده حداقل 2 سال آن هدیه تبلیغاتی  را نگه داشته و از آن استفاده کرده اند.

6- فقط یک نفر از 5 نفر، هدیه های تبلیغاتی که مورد نیازش نیست را به دیگران داده یا از آن استفاده نمی کند.

7- قبل از دریافت هدیه تبلیغاتی 55%از مردم با تبلیغ کننده تجارت کرده بودند اما بعداز دریافت هدیه این آماربه 85%افزایش یافته است. (استفاده از هدایای تبلیغاتی باعث افزایش 30 درصدی فروش در بین مشتریان قدیمی شده است.)

8- در حال حاضرساک های دستی تبلیغاتی بیشترین میزان تولید و تبلیغات را در بین محصولات تبلیغاتی درکشور جهان داشته است.

9- 30 درصد مصرف کننده ها یک عدد ساک دستی تبلیغاتی دارند.

10-  ساک دستی های تبلیغاتی با هزینه ای معادل یک سنت بیشترین تاثیرگذاری را نسبت به هزینه برروی مخاطبین خود داشته است.

11- میزان فروش محصولات با عرضه هدایای تبلیغاتی 53% افزایش خواهد داشت.

12- 48 درصد مصرف کنندگان مایل به دریافت هدایای تبلیغاتی بیشتری هستند.

13- مصرف کنندگان به طور متوسط 6 ماه از محصولات تبلیغاتی استفاده خواهند کرد.

14- 63 درصد مصرف کنندگان درصورتی که به محصول تبلیغاتی علاقه نداشته باشند به جای دورانداختن آنراهدیه خواهند داد.

15- 69 درصد مصرف کنندگان محصولاتی را انتخاب میکنند که از نظرشان مفید باشد.

16- 89 درصد مصرف کنندگان هدیه تبلیغاتی که در دوسال گذشته دریافت کرده اند را به خاطر دارند.

17- 91 درصد از مصرف کنندگان حداقل یک محصول تبلیغاتی درآشپزخانه خود دارند.74 درصد از افراد حداقل یک هدیه در محل کار خود و 55 درصد از افراد حداقل یک هدیه تبلیغاتی دراتاق خواب خود دارند.

18- 77 درصد از مصرف کنندگان معتقدند که مفید بودن هدیه تبلیغاتی دلیل اصلی حفظ و نگهداری آن است و مفیدترین هدایای تبلیغاتی شامل محصولاتی است که بیشترین کاربرد و ماندگاری را دارد